Tấm pin năng lượng mặt trời JinKo 250 – 270w

Bảo hành : 10 năm vật lý, 25% hiệu suất 80% trên toàn thế giới.

JinKo là công ty “Lớn thứ 2 trên thế giới” về sản xuất “tấm pin năng lượng mặt trời”. Tất cả các tấm pin năng lượng mặt trời của JinKo được tổ chức kiểm định chất lượng tấm pin hàng đầu thế giới “Photon Lab” công nhận là các sản phẩm của JinKo đứng thứ 2 thế giới về hiệu suất. Đặc biệt các tấm pin của Jinko được mua bảo hiểm với tổ chức PICC, và được nhiều chứng nhận quan trọng trên thế giới.

Tấm pin năng lượng mặt trời JinKo 250 – 270w